CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. március 3., vasárnap, Kornélia napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

,,Sopronból Ojtozba látni”

Az eredeti emlékmű bronz domborműben megfogalmazott mását helyeznék el az 1917-es ojtozi ütközet soproni hőseinek emlékére az Ojtozi szorosban.

Augusztus 8-tól négy napon át tartó ádáz küzdelem évfordulójára emlékeznek mindazok, akik számon tartják Sopron ismert és névtelen hőseit. Több mint nyolcszáz kilométerre Soprontól, a Keleti-Kárpátokban a történelmi Magyarország majdnem legkeletibb részén fekvő hegyvonulatok között, a kapaszkodva-kanyargó Ojtozi szorosban alig egy évig állt az  M. Kir. Soproni 18-as Honvéd. Gyalogezred 1917-es hősi helytállását idéző emlékmű.

Miután vandál módon lerombolták, annak mását a 18-as bajtársi kör tagjainak kezdeményezésére Dabóczy István szobrászművész, – a Rákóczi Honvéd Főreáliskola tanára – Sopronban is elkészítette, majd 1934. augusztus 5-én az akkori Gleichenberg-allén, – azóta Ojtozi fasor – felavatták.

Ojtozi szoros, Keleti Kárpátok, 1918.

Az ojtozi ütközetben a soproni gyalogezred tiszti állományának háromnegyedét, legénységének pedig több mint a felét elvesztette. Az ezredet Ojtoz-hősei címmel tüntették ki, öt arany, 175 nagyezüst, 322 kisezüst és 852 bronz vitézségi érem, valamint Sopron városa által adományozott ezüst díszkürt bizonyította helytállásuk elismerését.

Idén – amint arról hírt adtunk – az Ojtoz völgyében újabb, a térségben dúló véres harcokra, és azok áldozataira emlékeztető világháborús emlékmű állítására vállalkoztak a háromszékiek: magánemberek, és a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Közművelődési Egyesület.

A Soproni Erdélyi Kör pedig arra, hogy a valamikori, soproni 18-as honvédek bátor és hősies helytállásának emléke előtti tiszteletből, egyben történelmi kötelességből újból legyen a soproni hősökre emlékeztető jel az Ojtozi szorosban.

A Soproni Erdélyi Kör kétszeres kötelességének érzi a háromszékiek emlékmű-állításához való hozzájárulást: egyrészt a M. Kir. 18. Sz. Soproni Gyalogezred soproni hőseinek való méltó tiszteletadás, másrészt az erdélyi testvéreink nemes szándékának segítése céljából.

A soproni 18-as honvédek előtt fejet hajtva, az Erdélyi Kör egy, az eredeti emlékmű mását ábrázoló bronzból készült plaketten szeretné a harcok színhelyén – ugyan kicsinyített formában – újból megjeleníteni az eredeti emlékművet. A bronzplakettet Sz. Egyed Emma soproni éremművész készíti el.

A felállítandó emlékmű avatására utat is szervez majd az Erdélyi Kör, amelynek alkalmával elvinné az emlékművön elhelyezendő bronzplakettet is.

Ojtozi sétány, Sopron, 2003.

Az Erdélyi Kör kezdeményezésének a város mellett, több támogatója és segítője is akadt. A sepsiszentgyörgyi Háromszék napilap pedig, ,,Sopronból Ojtozba látni címmel közölt írásában ,, a soproniak lélekbe épülő szép gesztusá” –nak nevezi a kezdeményezést.

Az ügy további erkölcsi és anyagi segítőit keresi az Erdélyi Kör, amely a felajánlott támogatást a művészi bronzplakett elkészítésére, valamint a háromszéki emlékmű-állítás segítésére fordítja. Az érdeklődők részletes dokumentumanyagot és további információkat augusztus utolsó hetétől az Erdélyi Házban (Fövényverem u. 15.), a 20-310-43-95 –ös mobilszámon, valamint az etoth@sopron.hu elektronikus címen is kérhetnek, az emlékműállítást segítő anyagi hozzájárulásukat az Orbán Balázs Alapítvány 11737083/20075426 –as számlaszámára, ,,Ojtozi emlékmű” megjegyzéssel tehetik meg; a befizetésekről az alapítvány az adóalapból leírható igazolást állít ki.

Az emlékmű avatásának pontos időpontja a hatósági engedélyek beszerzésének időpontjától függ.

Kézdivásárhely, 1918-ban
(Eredeti fénykép a soproni Dávidházy István archívumából)

A gelencei Kelemen Dénes-tervezte emlékmű egy törött szárnyú székely kapu, amely köré, az elszakított országrészeket jelképező sziklatömböket terveztek az alkotók. Ez utóbbiakon kapnának helyet a helyszínen harcoltaknak emléket állító táblák; ,,…az emlékmű ojtozi felállítása egy történelmi csorbát köszörülne emberivé. A kapu-torzónak a törött dúcát építik képzeletbeli egésszé azok, akik a kezdeményezés támogatásának eresze alá álltak” – írja a már idézett Háromszék napilap.
A soproniak, itt a nyugati végeken pedig, egy pillanatra azon is elgondolkozhatnak, hogy hogyan történhet meg az, hogy a soproni Barátság parkban álló Millenniumi Emlékmű, és a minden reménység szerint az Ojtozi szorosban rövidesen álló világháborús, gondolatiságukban, sorsunk művészi megfogalmazásában majdnem azonosak.

T.É.
   

Kapcsolódó cikk:
'Üzenet' Sopronba az Ojtozi-szorosból2003. augusztus 11., hétfő 23:33


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület