CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. március 3., vasárnap, Kornélia napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Humánpolitikai Szimpózium
A humántőke (már) nem tőkepiaci áru

    A Mont -Humán Menedzser Iroda és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Társadalomelméleti és Jogtudományi Intézete rendezésében került sor a Pannónia Med Hotel konferenciatermében az október 13-14-én zajló, kétnapos rendezvényre. A tanácskozás célja, hogy a 2003. május 27-én Balatonföldváron, az Országos humánpolitikai konferencián “A humántőke, mint a gazdasági növekedés legfontosabb tényezője” című szekcióban megkezdett tartalmas vitát, a különböző nézetek ütköztetését folytathassák a résztvevők.

    A jelenlegi előadások két fő témakörre oszthatók: ,,A humántőke, mint nem tőkepiaci áru”, valamint ,,A munkapiacon értékesített humántőke korlátozott mobilitása”.

    Dr. habil. Lakatos Gyula intézetvezető, (NYME Társadalomelméleti és Jogtudományi Intézet) nyitotta meg a tanácskozást, a humántőke mai fogalmának tisztázását célzó gondolatokkal.
    A humántőke jogviszonya nem eléggé tisztázott napjainkban, holott a jövőbeli gazdaság meghatározó tényezőjéről beszélünk. A társadalmi érintettség ebben a témakörben óriási jelentőséggel bér. Hasonlóan azonban a gazdaság többi tényezőjével ebben az esetben is foglalkozni kell a tulajdonjog kérdésével.

    Áru-e a munkaerő? Mi a tudás értéke? Ezek nem új keletű kérdések. A menedzserek forradalma megváltoztatta a korábbi elavultnak tartot szemléletet. A téma egyik szakértője, James Burnham szerint a menedzserek speciális tudás túlmutat azokon a kompetenciákon és jogkörökön, amelyeket összefoglalóan a ,,tulajdonos tulajdonjogának” nevezünk.
    A tudásmenedzsment karbantartása egyre sürgetőbb feladat. Újra előtérbe kerül az oktatás és kutatás viszonya és minősége, hiszen a Világbank elnöke szerint ,,Ma már a komparatív előny a tudományos információs potenciálból származik.”- s azon társadalmak vannak előnyben, akik az oktatásügy területén tudják tartani a kutatásokat.

    Ezt az állítást támasztja alá a Humán Erőforrás című lap menedzsmentje is: ,,Az ember tanulási képessége jelenti minden változás alapjait. Ez a legolcsóbb beruházás, amely a leggyorsabban megtérül”.
    Az új szemlélet szerint egyre inkább felértékelődik a humántőke Magyarországon is. Az intézetvezető szerint a legnagyobb befektetett tőkevagyon a humántőke. A gazdálkodó szervezetek körében mégis egyfajta közömbösség tapasztalható – hiszen nem foglalkoznak a humántőke esetében a költséghatékonysággal – a befektetet tanulás, munkabár és járulékai stb. értékével,-, valamint az állagmegóvással – az egészségmegőrzéssel, a mortalitás alacsony szinten tartásával.
        A tudományos tanácskozás keretein belül tapasztalatcsere látogatásra is sor kerül a Brau Union Hungária Sörgyárban, ahol a gyár vezérigazgató helyettese, dr. Kelemen Irma irányításával a vendégek tájékozódhatnak a humán erőforrás gazdálkodás tapasztalatairól, és megtekinthetik a gyártási folyamatot is.

    A téma iránt érdeklődök részletes információkat, olvashatnak a www.monthuman.hu honlapon.

Horváth Edit2003. október 13., hétfő 16:32


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület