CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2023. február 7., kedd, Tódor, Rómeó napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Késik a területfejlesztési törvény, bizonytalanság a kistérségekben

Az észak-déli folyosó kérdése és Győr, mint nevesített régiószékhely szintén napirenden voltak aNyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Sopronban tartott ülésén.

    A Nyugat-Dunántúli régiónak érdeke, hogy önálló programot valósítson meg, mert a mindenkori kormány részéről a térségre szánt szűkös forrással, legalább a régió maga gazdálkodhat. Ezért a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megfogalmazott,  idei évi programstratégiai cél a Nyugat-Dunántúli régió érdekérvényesítésének erősítése - hangzott el a Tanács ülésén Sopronban.
    A tanácskozás szünetében Kiss Bódog Zoltán, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke,  Markó Péter alelnök és  Győrffy Gábor, a Nyugat-dunántúli RFÜ ügyvezetője tartott sajtótájékoztatót. A Regionális Tanács ugyanakkor nehezményezte, hogy a Területfejlesztési törvény – legutóbbi, kilencedik változata – a Nyugat-Dunántúli régió székhelyeként Győrt nevesíti, továbbá a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács kéri, hogy az EU alapelveivel is összhangban, amennyiben mégis nevesítésre kerülne a régió székhelye, akkor kérjék ki és vegyék figyelembe a régió véleményét.

Győrffy Gábor, Kiss Bódog Zoltán és Markó Péter a sajtótájékoztatón

    Kiss Bódog Zoltán elmondta: közel 20 milliárdos forrás hozható be a régióba, amely a nemzeti önrésszel hetvenöt százalékos támogatási pályázati összeget jelent. Ez gyakorlatilag három részből áll: a Phare CBC-ből (8-9 milliárd), az Interreg- (3-5 milliárd), és a ROP- támogtásokból (8 milliárd).
Ezekből 2004-ben a térségben bevonható támogatási források 9-10 milliárdot tesznek ki.
    Gondot az eddig parlament elé nem került, területfejlesztési törvény hiánya jelenti.
- A kistérségekkel kapcsolatos döntések nem születtek meg. Zalában például, huszonnégy szerveződő kistérség teljes bizonytalanságan van; finanszírozásuk egyelőre egy fél évre megoldott, abban az időszakban, amelyben a projektek kimunkálása, fogadása és az egyeztető tárgyalások lefolytatása kellene, hogy napirenden legyen.
    Ugyanakkor a munkát a Draskovics-csomag – eredetileg 6,5 milliárdból mindösszesen 3,6 milliárdra csökkentett–  régiókra szánt alacsony összege is nehezíti.
    Markó Péter kifejtette: Az ügynökségeknek a törvényi háttér bizonytalanságában kellett a rendkívül szerteágazó feladataikat megoldaniuk.
- Két évi iszapbírkózást jelentett a területfejlesztési törvény eredmény nélküli módosítása, és az egész közigazgatás korszerűsítése. Az uniós csatlakozás előtti rövid idő alatt a pályázati lehetőségek megnyilása előtti időpontban kezelni kellene a régebb elnyert pályázatokat, többféle projekteket kellene kidolgozni, amit a regionális tanács felállásában is jellemző bizonytalanság nem segít.
    Markó Péter a kritikával illetett törvénymódosítűással kapcsolatban még elmondta: megmaradnak a minisztériumi képviseletek, de kevesebb számban. A regionális tanácsban nem lesznek jelen a megyei kistérségi képviselők, a kamarák, a gyáriparosok, a munkavállalók képviselői. A megyei fejlesztési tanácsban az eddigi három kistérség helyett kettő lesz, egyébként pedig ,,elhalásra van ítélve a megyei területfejlesztési tanács."- mondta. A kistérségekben nagy bizonytalanság uralkodik, pedig szakemberekre lenne szükség a kistérségekbe, a régiókba, hogy bebizonyítsák: a régiók alkalmasak arra, hogy 2007-től önálló regionális operatív programot valósítsanak meg.

    Az ülés napirendjén volt még a regionális közlekedésfejlesztési lehetőségek, konkrétan, észak-déli közlekedési folyosó kérdése. Ugyanis a közelmúltban derült ki, hogy a brüsszeli elképzelés nem egyezik a magyarral, ugyanis az EU az M6-os utat nevesítette meg az észak-déli, az EU fejlesztendő folyosójaként.

    Az ülés  további napirendi pontjai között szerepeltek a az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményei-, továbbá az  EuRégió brüsszeli bemutatkozásáról szóló beszámolók, a  Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2003. évi munkájának értékelése, a Regionális Fejlesztési Tanács 2003. évi költségvetésének módosítása és költségvetési beszámolójának elfogadása, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2004. évi munkatervének elfogadása, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2004. évi pénzügyi tervének elfogadása, a Regionális Fejlesztési Tanács 2004. évi költségvetésének elfogadása.

    Tájékoztatás hangzott el a Phare 2002-2003 országos pályázatok és Phare CBC pályázatok régiós alakulásáról,  a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP) pályázati felhívásainak megjelenéséről és a Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásról.

    További napirendi pontok között szerepelt a hazai decentralizált források 2004. évi regionális felhasználása, a projektfejlesztés 2004. évi kiemelt támogatási formái: PEA 2, MATRA 2, SA projektfejlesztés.

    Az NFT tervezéséhez és a Strukturális Alapokra való felkészüléshez a régiók számára biztosított 2002. évi keret felhasználása, továbbá a területfejlesztési törvény módosítása, előkészület a Tanács szervezeti struktúrájának átalakítására szinté megtárgyalásra került az ülésen.

T.É.2004. március 06., szombat 12:14


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület