CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 23., kedd, Bel napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

A Vermes Miklós Országos Fizikai Tehetségápoló és Kutató Alapítvány missziója
A hagyományosan világszínvonalú magyar fizikaoktatás ügyét kívánja szolgálni

    Megtartotta idei ülését a Vermes Miklós Országos Fizikai Tehetségápoló és Kutató Alapítvány, amelyen Nagy Márton tanár, az alapítvány titkára beszámolt az immár 40 éve folyó, Európában is elismert, az alapítvány szervezésében megvalósuló tanulmányi versenyekről. A kuratóriumi ülés résztvevői hangsúlyozták: a tanulmányi versenyek tapasztalatai azt mutatják, hogy a tehetségek nem tűntek el még az iskolai oktatásban a fizikaórák drasztikusan csökkentett száma ellenére sem.
    A kuratórium jelen lévő tagjai (közöttük volt Dr. Winkler András elnök, Dr. Verő József akadémikus , Dr. Wiedemann László fizikus) szerint az iskolák folyamatos modernizációja, az oktatás módszereinek és jellegének változása közepette is az iskola legfontosabb feladata az kellene hogy legyen, hogy a diákokat megtanítsa gondolkodni.

Vermes Miklós emléktáblája a Líceum falán

    Az egyetemi tanárokból, fizikusokból, a terület jeles szakembereiből álló társaság abban is egyetértett, hogy a jelen körülmények között , – amikor az oktatásban már csak heti egy órában tanítják a fizikát – még inkább figyelmet érdemel a tehetséggondozás, és általában a magyar fizika ügye.
    Az alapítvány a tehetséggondozással továbbra is a hagyományosan világszínvonalú magyar fizikaoktatás ügyét kívánja szolgálni.
    Dr. Wiedemann László fizikus szerint a Vermes Alapítvány missziót tölt be, akkor, amikor a különleges etikai vonatkozásokkal is rendelkező fizikának ügyét képviseli.

Nagy Márton tanár, aki negyven éve szervezi az immár európai hírnevű tanulmányi versenyeket

    A kuratórium elnöke Dr. Winkler András és titkára Nagy Márton beszámolt az eddigi tanulmányi versenyekről, a megjelentetett színvonalas kiadványokról, és a jövőbeli tervek között arról is, hogy készülőben van Vermes Miklós eddigi kéziratban lévő néhány munkájának a kiadása.
    Nagy Márton beszámolójából kiderült: Minden jel szerint az európai hírnevet szerzett versenyek rendezését a jövőben az eddigi szervezőknek meg kell pályázniuk. Ebben az új helyzetben a negyven év tapasztalata, erdményei és elismerése ellenére a következőkben az alapítványnak energiáiból a pályázatok elkészítésére is kell fordítania, amelyben számít a fizikaoktatás, és a Sopronnak is megbecsülést hozó versenyek eddigi támogatóira.
    A fizika messze túl azon, hogy a környezet, a világ megismerésének tudománya, jelentős azért is, mert az etikával való szoros kapcsolatán túl – az igazság szeretetét és keresésének igényét táplálja, axiomatikus gondolkodásra késztet, helyes önértékelésre és öntudatra nevel, a rend és a törvények tiszteletére, kitartásra tanít – a transzcendensre, egy helyes értékrendszer megtalálására is ráirányítja a figyelmet - hangsúlyozták az ülés résztvevői.

T.É:

Kapcsolódó cikkek:
A Szellem igazsága és az Igaz szerint való gondolkodás avagy a fizika megmentése

A soproni fizikaversenyek távolabbi jelentősége és kiterjesztése

Nemzetközi fizikaverseny Sopronban

Verseny, csak nyertesekkel

Fáradhatatlan tehetségápoló  fizikusok

Színvonalas és kiegyensúlyozott verseny Fényes Imre Olimpiai Válogató Fizikaverseny a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceumban2004. május 23., vasárnap 16:00


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület