CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2023. február 7., kedd, Tódor, Rómeó napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

GySEV: Sopron regoinális központtá válik

    Az EU-csatlakozás hatására, – miután a felmérések szerint a térségben nincs a GYSEV-hez hasonló léptékű szolgáltató –   Sopron regionális központtá válik. A vállalat székhelye Sopronba kerül.  A Hotel Sopront értékesítik.

    A GySEV Rt. közelmúlban zajlott közgyűlését követően 2004. június 15-én,  Budapesten sajtótájékoztatón ismertették a céget érintő főbb döntéseket, illetve a közgyűlés határozatait..
A közérdeklődésre számot tartó kérdésekről a cyberpess is tájékozódott.

    A GySEV Rt. 2004. május 28-án megtartott évi rendes közgyűlésen elfogadásra került a cég 2003. évi mérlegbeszámolója és a 2004. évi üzleti terve.
A tulajdonosok tájékoztatást kaptak a készülő vállalati stratégia és vagyonértékelés állásáról.
A tulajdonosok - a jövőbeni vállalati célokat támogatandó – összességében 1.8 milliárd Ft értékű tőkeemelést szavaztak meg és szándékoznak végrehajtani a GYSEV Rt-ben - több lépcsőben - az alábbiak szerint: 2004. évben az osztrák állam 600 millió forint, a Speditionsholding AG. 72 millió forint értékben emel tőkét a vállalatban. Még ebben az évben a Speditionsholding megvásárolja GYSEV Rt. saját részvényeit (1.4 %) + 28 millió forint tőkeemelést hajt végre. A magyar állam 2005, 2006, 2007 években 300 millió forint/év, 2008-ban 200 millió forint összegű tőkeemelést hajt végre.

    A közgyűlés határozott a nem vasúti célú ingatlan és portfolió elemek értékesítéséről. Értékesíthetők:  a Raabergast (Hotel Sopron, a Hotel Lokomotív, a nagycenki vendéglátó egység),  a soproni GySEV-sportpálya, valamint a  Vasútvill Kft.a HTA Kft., a Plantech Kft., a Raabertrade Kft. és a Vámservice Kft. GySEV Rt. tulajdonában lévő üzletrészei.
A tulajdonosok abban az esetben járulnak hozzá az értékesítéshez, ha az értékesítésből befolyó összegeket vasútfejlesztésre fordítják.

    A közgyűlés határozott arról, hogy a vállalat székhelye Sopronba kerüljön. Budapesten vezérképviselet és kereskedelmi iroda, Bécsben kereskedelmi iroda működik a jövőben. A bécsi és wulkaprodersdorf-i telephely státusza változatlan marad, a változások okiratba foglalása a következő, szeptemberi közgyűlésen történik.

    A közgyűlés megerősítette Siklós Csaba vezérigazgató úr megbízatását 2004. december 31-ig.

    Az FB. tagok közé - a tulajdonosi szerkezetváltásnak megfelelően - a Speditionsholding Ag részéről Gustav Poschalko úr illetve az Osztrák Szövetségi Állam alkancellárjának kabinetfőnöke dr.Christian Ebner úr került megválasztásra.


A GySEV Rt. magyar és osztrák üzemének összevont működését jellemző 2003. évi főbb – számunkra közölt –  tájékozató forgalmi és számviteli adatok szerint a vállalat magyar üzeme 134 millió forint veszteséggel, az osztrák üzem 5.000 € eredménnyel zárta a 2003-as gazdálkodási évet.

Figyelembe véve, hogy  a mozdonyvásárlásokból eredő hosszúlejáratú hiteleket átértékelése a magyar üzemben 440 millió forint többlet költséget okozott,  a munkavállalókhoz kötődő többlet céltartalékok megképzése közel 1 millió euró többlet ráfordítást okozott az osztrák üzemben, a céltartalékok és a hitelátértékelés nélkül a GYSEV Rt. eredménypozíciói 2003. évben összességében 1,4 milliárd forint értékben javultak.

Áruszállítás
Az áruszállítás területén a GYSEV Rt. áruszállítási teljesítményei jelentősen nőttek.
2003. évben 7,032 mill tonna árut szállítottak , mely 5,87 %-os növekedés az előző évhez képest.
A ROLA forgalom - folyamatos hatékonyságjavulás mellett - 2002. II. felétől fokozatosan csökkent, melynek oka részben a magyar közúti járműpark jobb műszaki színvonala, illetve az új alternatív útirányok megjelenése.

Személyszállítás
A GYSEV Rt., a MÁV Rt, és az ÖBB új Eurégiós közlekedési rendszert vezetett be, az utasforgalom hosszabb távú fellendítése érdekében. A GYSEV 3.818 millió utast szállított 2003. évben. Személyszállítási tevékenység veszteségesebb lett az előző évhez képest, melynek alapvető oka, hogy a személyszállítás költségei új költségstruktúrában kerültek elszámolásra.

A GySEV Rt. magyar és osztrák üzemének összevont működését jellemző, 2004-re tervezett adatokra vonatkozóan megtudtuk:
2004. évben a legnagyobb kihívás a vállalat vezetése számára, a költségcsökkentési program folytatása és az áruszállításból származó bevételek növelése.
Szintén a 2004-es év feladata a közszolgáltatási (személyszállítás), infrastruktúra működtetési és a kombinált fuvarozás támogatási szerződések megkötése a magyar állammal. A szerződések – a veszteségek csökkentésén túlmenően – fejlesztési lehetőséget is kell, hogy biztosítsanak a vasútvállalat számára.

A személyszállítás területén a GySEV javítani kívánja a személyszállítási szolgáltatása színvonalát. További 20 db személykocsi és 3 db két-áramrendszerű motorvonat megrendelését tervezik. Ezzel a régióban növekvő mértékű, színvonalú és intenzitású szolgáltatást kívánnak nyújtani.

A GYSEV Rt. is belépett a Nemzeti Üdülési Csekk elfogadó helyeinek sorába.  Speciális kedvezményekkel, illetve a Sopron-Szombathely vonal melletti ipari üzemek hivatásforgalmának vasútra terelésével szeretnék emelni utasaink létszámát.

Az áruszállítási teljesítmények terén a 2003 évhez hasonló növekedési ütemet terveznek. Annak szerkezetében azonban változás várható, tekintettel arra, hogy az EU-csatlakozás miatt, illetve az osztrák “ÖKO-Pont” rendszer megszüntetésének hatására a ROLA forgalom a töredékére eshet vissza. (Ez a tény különösen az osztrák üzem eredményességére lehet hatással.) Ennek ellensúlyozásaként új ROLA viszonylatok kialakításának lehetőségét vizsgálják.

A hagyományos árufuvarozásban a magyar gazdaság növekedésével, GDP arányos növekedésre számítanak, illetve a GYSEV vonalán képzett projektvonatok számát kívánják fokozni. Tervezik újabb két-áramrendszerű mozdonyok beszerzését.

Logisztika
Az EU-csatlakozás hatására Sopron regionális központtá válik. Felméréseik szerint nincs a térségben a GYSEV-hez hasonló léptékű szolgáltató, ezért még az idén tervezik egy 3000 négyzetméteres, tovább bővíthető raktár megépítését. Így kívánják ellensúlyozni a vámügynöki tevékenység csökkenéséből adódó bevételkiesést.

Idegenforgalom, vendéglátás:
A tulajdonosaik megerősítették a Hotel Sopron szálloda értékesítésének szándékát. Az értékesítés időpontjáig kiemelt feladat, hogy a szálloda gazdálkodási mutatói javuljanak. (Az elmúlt 5 hónap eredményei kedvezőek.)

A hatékonyság javító intézkedések eredményei már mutatkoznak. A szálloda eladásából befolyó összeget a vasút fejlesztésére kívánják fordítani.

S.T.-T.É.
Fotó:T.Zs.2004. jĂşnius 16., szerda 16:02


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület