CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. jĂşlius 16., kedd, Valter napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Költő, vállán vízözönnel

- Táltos költő - mondta Máté Imréről beszélgetőtársa, Gülch Csaba költő, újságíró.
    S valóban: Máté Imre verseiben regősök és balladaköltők hangja csendül meg, hangjaiban az élet legegyszerűbb megnyilvánulásai, és a legnagyszerűbb szellemivé magasztosult eszmék együtt és egyidejűleg vannak jelen. Kérdés: a költő-léttel természetesen együttjáró táltosságnál több-e Máté Imre táltossága?
    Mívesen összefűzött mondataiban, a múlt megértetten és titkaiból kibontakozva, egyszersmint a jövőre vonatkozó nagy tanulságokkal együtt jelenik meg. Üzenetei szókimondóak; egyetlen lehetséges formájukat megmutató, és egyértelmű, kódolatlan jelei a – magyar nyelv jellegzetes hangjaival – az élettel teli szavakkal, szépívűre hajlítják a nyelvet, amelyet kényszerű emigrációjában – oly sok eset ellenére – ha nem is felcserélés kényszere, de a szétforgácsolódásé mindenképpen fenyegetett.

Darázs Mária festőműész és  Máté Imre költő a soproni könyvtárban tartott kiállításmegnyitón

    Máté Imre – az egykori bölcsész, 56-os harcos, német, díjnyertes költő, könyvkiadó tulajdonos, a francia határ szölösgazdája, a borász, a müncheni vállalkozó, a lapszerkesztő, a rádiós – fenyegetettségeiből sorra megszabadult, az idegenség merevségét maga oldotta fel, egyetlen fegyverrel, menedékkel: megőrzött magyarságával.
    Máté Imre kíméletlenül szembemondja az igazságot, megvallja gyengeségeit, szétkiáltja szerelmét, közben költészete az értékek aprópénzre váltása ellen küzd, a gyökereket pedig minden szavával és gesztusával erősíti.
    A Vállunkon vízözönnel kötet Máté Imre 1955-2002 közötti verseit tartalmazza, Kabdebó Tamás ajánló soraival bevezetve és a szerző ,,esztétikai vallomásával" a végén.
    A soproni Széchenyi István Könyvtárban elhangzott beszélgetésben szó esett a szülőhelyről, Maglócáról, a ,,kulturálisan kiemelkedő" faluról. A gyermekkor és a szülőfalu együttes öröksége, a józan paraszti ítélőképesség és a rábaközi tudók  ismeretanyaga együtt jelentette azokat a gyökereket, amelyeken keresztül a falusi lét, gondolkodásmód természetessége és őszintesége mindig is beleívódott a legidegenebb környezetben írt verseibe is.
    És mindezekhez társult – lelkében a mai napig érezhető utórezgéseival – az '56-os ,,talajréteg", a száműzött harcos reménye, az emigráció élménye, majd a magyar társadalom lényegi elemeit felismerő, tudatra-ébredése. Távoli tájak, a szeretett asszonynak címzett izzó vallomások, kinyilatkoztatások, megállapítások, tanácsok, klasszikuson érlelt életbölcsesség, a témához igazodó formanyelv, a kifelé közvetlen-befelé lokálpatrióta  feszültségének felodását szolgáló rábaközi (táltos)magyarság, amellyel szinkronba kerül a német költészetből is átörökített tömörség, együtt a szigorúan kötött fomájú haikuval. És jellemzően máté-imrés a tudatosan boldogan-élés megteremtésének képessége, a földhözragadt köznapiságból kiinduló – színkkel, hangokkal, fényekkel, illatokkal – ,, illusztrállt" élményvilág, amelyben érvényre egyetlen – a költő által szintén kijelentésszerűen megfogalmazott –  törényszerűség jut: ,,A művészetben a jót és szépet semminek sem szabad alárendelni"

(Máté Imre: Vállunkon vízözönnel Válogatott költemények 1955–2002; Ár: 1590 Ft, 200 oldal, Méret: A/5; cérnafűzött, Pro Pannónia Kiadó Pécs)

Tóth ÉvaKapcsolódó cikk:
A megtartó táj színei Darázs Mária képein
 
 
Máté Imre 
Életrajzi adatok 

1934 december 11.-én született Maglócán (Sopron megye). Csornán érettségizett, az ELTE-n, Göttingenben és Münchenben végezte egyetemi tanulmányait. A nyelv- és irodalomtudományok magisztere.

Első versei egyetemista korában jelentek meg. Egy ideig az Egyetemi Ifjúság irodalmi rovatát szerkesztette. A legelső, reformokat követelő folyóiratnak, a Tiszta szívvelnek pedig főszerkesztője volt és egyik főszervezője az 1956. október 6-i tüntetésnek. Tagja volt a Kolhoz fedő-néven az ELTE-n működő, az egyetemi mozgalmak népi magvát képező reformista csoportnak. Az '56-os forradalom előestéjén beválasztották a MEFESZ vezetőségébe. A forradalomban fegyverrel is részt vett. November 6-án Győrbe ment. Ott Szigethy Attila mellett működött a Nemzeti Tanácsban. November 12-én emigrált, Darázs Mária festőművésszel együtt, akivel családot alapított és öt gyereket nevelt föl. Egyetemi tanulmányai után a fémiparban dolgozott, villany-, majd liftszerelő képesítést szerzett és önállósította magát. Vállalata jövedelméből tartotta fönn az ETANA könyvkiadót. Tevékenysége borászattal bővült, Darázs Mária képzőművészeti sikereinek következtében, Franciaországban.

Hosszú éveken át a MIKE (Németországi Magyar Vállalkozók Egyesülete) elnöke volt, külső munkatársa a SZER-nek, ahol főleg gazdasági cikkeket publikált, de a SZER sugározta 10 részletben az ún. “magyar ősvallás"-ról szóló anyagát és humoros-kritikus prózasorozatát is, Levelek a TSZ-istállóból címmel.
Könyvei: Fehér förgeteg (1966), Karneolszemű macska fuvoláján (1982), Így írtok künn (1984), irodalmi paródiák. Német nyelvű verseskötetei: Licht und Tau (Fény és harmat, 1992), Der Marder kehrt zurück (A nyest visszatér, 2002).
Tagja a Magyar Pen Clubnak, a Magyar Írószövetségnek, a Szabad Német Írószövetségnek, a Magyar Újságíró Szövetségnek és a C.E.T. Clubnak.
1999-ben illetve 2000-ben három versével a hildesheimi nemzetközi lírai pályázat nyertese lett. (A nyest visszatér, Nemzedékváltás, Szavak című verseknémet változataival.)

A müncheni Széchenyi Kör alapító tagja. A belső nemzeti megbékélés szószólója. Arra int, hogy az ellenfelet ne minősítsük ellenségnek. Két ellentétes véleményből kerekedhet ki egy hasznavehető harmadik!

( Máté Imre: Vállunkon vízözönnel)2004. február 23., hétfő 22:34


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület